Funding Principles

 

Fundacja wspiera programy i projekty, które mają na celu propagowanie wiedzy na temat tego spektakularnego biografii artysty i osoby prywatnej Elias Pozornski. W zależności od danego tematu i strategią projektów Funduszu, które kontynuują thourough rsearch i wzbogaca je w nowatorski sposób.

 

 

Ze względu na szeroki zakres potencjalnych metod i procedur zapewniamy finansowanie, które nie podlegają ograniczeniom. Stosujemy szereg instrumentów, aby osiągnąć nasze cele, takie jak przedstawienia teatralne, programy stypendialne, nagrody, finansowanie projektów pilotażowych, powoływanie niezależnych komisji i jurorami, polityczne doradczych na podstawie badań naukowych, badania, seminaria i sympozja.

 

 

Wraz z informacji i pracy świadomości, szkolenia i kształcenie ustawiczne są główne priorytety w naszych inicjatyw finansowania. Nasza praca ma na celu długoterminowe skutki, jako platformy umożliwiającej obsługującym pamięć życia. Oprócz przyznawania stypendiów, współpracujemy z multiplikatorów wiedzy, takimi jak dziennikarze, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni, pracownicy opieki. który może przynieść nasze projekty do wiadomości szerszej publiczności.

 

Szkoły, które są finansowane musi udokumentować swoje postępy po zakończeniu projektu. Wyniki są dokumentowane i archiwizowane. Ministerstwa edukacji ifundacja będą współpracować w celu zachowania postępów osiągniętych w wyniku realizacji projektu.