Wizja Pozornski Fundacja Sztuki jest dzielenie się ze światemtwórczej i obywatelskie duch, który przykładem muzyki życia. Będziemy szukać możliwości, które prezentują cechy jest nieustraszony, innowacyjnych, współpracy i wzór łamanie. Będziemy dążyć do wspierania dialogu, który jestgłosem na pozytywne zmiany. Pozornski Fundacja Sztuki dąży do dalszego filantropijną artysty i inicjatyw edukacyjnych i ma na celu zachowanie i poszerzenie globalnej zrozumienia dziedzictwa życia Elias Pozornski i grafiki.


Stanisław Kwiatkowski stworzył Pozornski Fundacja Sztuki w 2013 roku, aby promować wiedzę na temat przyczyn i grup bliskich jego sercu. Działalność fundacji obejmowały podejmowania dotacji, programy edukacyjne i drukuje i kampanie do korzyści dla środowiska i humanitarne inicjatyw. DziśPozornski Fundacja Sztuki rozszerza ten zakres z różnych programów, w tym nowej dotacji na artystycznej innowacji i współpracy i bezpośredniej pomocy dla rozwoju sztuki. Fundacji wizji, misji i strategii, są koordynowane w celu promowania wartości artysty i zapewnić, że wszystkie starania wyrazić istotę filozofii Pozornski :
Art nie może zmienić świat.