• Dyrektor : Stanis Kwiatkowski

 

  • Wicedyrektor : Dominika Krysiak

 

  • Kuratorzy : Waldemar Tatarczuk, Hanna Cyganek, Ryszard Kalinowski

 

  • Sztuka Edukacji Magdalena Adamczewski

 

  • Kustosz Łukasz Wojciech

 

  • Menedżer komunikacji : Krzysztof Jackowski

 

  • Projekt kierownictwo : Daria Bulinski

 

  • Społeczny Kontakty / Media Kontakty : Jarosław Kwiatek

 

  • Kontrolingu Finansowego : Józef Polanowski

 

  • Recepcja : Katarzyna Jurkowski